Skitseforslag

Når I går med drømmen om at bygge om eller til?
Kontakt osPriseksempler

Hvad er et skitseforslag?

Når I går med drømmen om at bygge om eller til, så er det vigtigt at vide at forløbet med dette oftest er langt og kompliceret. Dette da alle projekter er forskellige og har sine egne særlige forudsætninger for både boligejeren, arkitekten og håndværkerne som der skal udføre det.

Skitseforslaget er det første skridt på denne rejse, og det startes oftest i samråd med en arkitekt efter at I har gjort jer de første tanker om hvad I ønsker jeres projekt skal indeholde, om det er en tilbygning med 2 ekstra værelser, et nyt bæredygtigt hus eller et etagebyggeri.

Skitseprojektet laves af arkitekten og det udføres oftest på baggrund af et møde mellem dem som ønsker og bygge og arkitekten, dette så arkitekten har mulighed for at få alle ønskerne og spørge ind til områder som der muligvis ikke er blevet tænkt på indledende.

Jo bedre at man som bygherre har forberedt sig på dette møde, jo bedre et udgangspunkt har arkitekten på at udforme skitseforslaget. Man bør forberede sig ved at have gjort sig de første tanker om hvad i har brug for, jeres idéer og hvad i ønsker. Det er en fordel hvis i har eksisterende tegninger af huset med til dette møde.

Eksisterende tegninger af jeres grund og dens bebyggelser kan ofte findes på web-lager.dk, vær opmærksom på at enkelte kommuner har sin egen hjemmeside for dette. Hvis de eksisterende tegninger ikke kan findes, kan arkitekten også hjælpe med at udarbejde disse, vær opmærksom på at dette er en merudgift.

Som bygherre skal man være opmærksom på at der er flere krav og regler som gør sig gældende inkl. lokalplaner som kan have særlige krav til bebyggelser i området, som kan begrænse jeres drømme. Det er derfor vigtigt at i er åbne over for arkitektens ideer og forslag så projektet også er muligt at bygge.

Hvad er skitseprojektprocessen hos ARK?

  1. I kontakter os for en uforpligtende telefonsamtale (30 minutter), hvor vi hurtigt gennemgår jeres projekt, vi får givet jer en prisidé om det videre forløb og får afklaret om vi er de rigtige arkitekter for jer.
  2. Vi afholder et skitsemøde (60 minutter) hvor vi gennemgår jeres idéer, drømme og de eksisterende tegninger. På baggrund af dette har vi mulighed for at komme med input og udarbejde vores tilbud på den videre proces. Vi gør opmærksom på at ikke alle projektet vil forløbe som angivet nedenfor, men at det er den almindelige procedure som vi erfaret til at fungere bedst i de fleste projekter.
  3. Vi besigtiger de eksisterende bebyggelser på grunden, og udfører vores opmåling og tager billeder.
  4. Vi laver vores første skitseforslag baseret på jeres idéer og drømme, og vores arkitektoniske input. Dette fremsendes eller fremlægges ved et møde til jer for kommentering.
  5. Baseret på jeres tilbagemelding, udføres der et nyt skitseforslag og ellers udføres det endelige skitseforslag med tegninger af planer, facader og snit, visualiseringer og økonomisk overslag på byggeudgifterne.
  6. Vi afholder et afslutningsmøde af skitsefasen hvor vi præsenterer det endelige skitseforslag og vi drøfter de næste skridt som er myndighedsprojektet.

Priser

Vi tilbyder et gratis idémøde hos os. Dette møde giver os muligheden for at se og høre om Jeres drømmeprojekt og for at vurdere, hvorvidt vi  kan hjælpe Jer med at indfri Jeres drømme.

Vi tilbyder ligeledes at køre ud til et skitsemøde. Dette koster kr. 2.500,- på Sjælland. Øvrige områder aftales særskilt.

Skitsefasen koster fra kr. 15.000,-