Lær at kende

De 4 projektfaser

Skitseforslag

1

Skitseforslag

Vores samarbejde indledes oftest på Jeres initiativ. Samarbejdet indledes med et møde enten hos Jer eller hos os, hvor vi tilegner os et indgående kendskab til Jeres projekt og til Jeres ønsker og behov. Denne model benyttes altid, idet vi ønsker at indlede et samarbejde baseret på tillid og tryghed. Antallet af skitser, som er nødvendige før vi rammer Jeres drømme projekt, vil variere. Under hele processen er vi i dialog med Jer, så vi får tegnet præcist det, som er perfekt for Jer.

2

Myndighedsprojekt

Efter skitsefasen er fuldt udarbejdet påbegyndes myndighedsgennemgangen af projektet. I denne fase udarbejdes al materiale påkrævet af kommunen. Alle lokale bestemmelser gennemgås for at opnå byggetilladelse til Jeres projekt.
Myndighedsprojekt
Udbudsprojekt

3

Udbudsprojekt

Efter byggetilladelsen er modtaget påbegyndes projekteringsfasen. Her kontakter vi ingeniøren og får projektet statisk eftervist. Dette gøres sideløbende med, at vi udfører alle byggetekniske tegninger og beskrivelser på projektet. Projektet udføres efter de arkitektoniske retningslinjer sat af Marfelt. Som afslutning kvalitetskontrolleres hele projektet for at bibeholde den høje kvalitet, som vi er kendt for.

Når al projektmaterialet er udarbejdet og kontrolleret sendes dette i udbud til bydende entreprenører.

4

Udførselsprojekt

Efter alle tilbud er indhentet og gennemgået, underskrives kontrakt med en entreprenør efter Jeres ønsker. 

Uanset om I vælger entreprenør baseret på bedste pris eller efter førstehåndsindtryk, fører vi et tæt tilsyn med processen. Dette for at sikre kvaliteten og for at forebygge tekniske fejl. 

Vi sikrer at tidsplanen overholdes og at ændringer sker uden konsekvens for projektet. 

Det hele munder ud i Jeres realiserede drømmeprojekt.

Udførselsprojekt