Byggeviden

Hvad er et fundament?

Thorbjørn Marfelt

september 06, 2023
Hvad er et fundament?

Et fundament bærer vægten af bygningen og overføre lasten fra konstruktionen til jorden. Det er vigtigt, at fundamentet hviler på fast bund.  Der findes forskellige typer af fundamenter, der kan bruges afhængigt af bygningens størrelse, form og placering. De mest anvendte er stribefundering, skruefundament, punktfundering og pælefundering. Den synlige del af fundamentet kaldes husets sokkel.

Stribefundament, kaldes også for et linjefundament eller randfundament, er altid udført i beton. Fundamentet støbes i rander der graves i striber under bygningens bærende vægge. De fleste huse efter 1910 har normalt et stribefundament.

Punktfundament er huller med mellemrum, der enten fyldes med beton eller pæle.

Brøndfundament og pælefundering benyttes, når jorden har en ringe bæreevne. Når jordlaget har en lav bæreevne, skal der graves dybere ned i jorden.

Ældre huses fundamenter kan opdeles i 3 hovedgrupper:

Stenfundamenter består ofte af syldsten (natursten) eller teglsten, hvis man ikke kunne skaffe nok natursten.

Slyngværker

Pælefundering.

Kom godt i gang

Book et 30 min GRATIS sparringsmøde med en arkitekt

Vi tror på det handler om at komme godt fra start. Derfor giver vi dig et gratis 30 min sparringsmøde, hvor vi gennemgår jeres projekt og anbefaler hvordan I bedst kommer videre. Du får rådgivning om dine udfordringer, prisvurdering mv., skræddersyet forslag på et byggeforløb og et tilpasset tilbud på netop dine behov.

Læs også..

Lignende artikler

Bliv opdateret

Følg med og bliv inspireret på vores sociale medier