Byggeviden | Ordbog

Hvad betyder LCA, LCI, LCIA og LCC?

Thorbjørn Marfelt

september 07, 2023
Hvad betyder LCA, LCI, LCIA og LCC?

LCA, LCI, LCIA og LCC relaterer sig til forskellige begreber inden for Life Cycle Assessment (LCA), også kendt som livscyklusvurdering. LCA er en metode til at vurdere miljøpåvirkningen af et produkt gennem hele dets livscyklus, herunder råvareudvinding, produktion, distribution, brug og bortskaffelse.

  1. LCA  – Life Cycle Assessment (Livscyklusvurdering): LCA er den overordnede metode til at evaluere de miljømæssige påvirkninger af et materiale i hele dets livscyklus. Det omfatter en dybdegående analyse af ressourceforbrug, emissioner til luft, vand og jord, samt potentiel miljøpåvirkning.
  2. LCI  – Life Cycle Inventory: LCI er den første fase af LCA, hvor der indsamles omfattende data om ressourceforbrug og emissioner i hele livscyklussen af et produkt eller materiale. Disse data bruges som grundlag for at udføre en LCA.
  3. LCIA  – Life Cycle Impact Assessment: LCIA er den fase af LCA, hvor data fra LCI-analysen bruges til at vurdere og kvantificere miljøpåvirkningerne på forskellige kategorier som fx klimaændringer, vandforbrug, luftforurening, biodiversitet, osv. Det er her, at de indsamlede data oversættes til potentielle miljøkonsekvenser.
  4. LCC  – Life Cycle Costing: Selvom dette ikke specifikt er en del af LCA, er det nogle gange relevant at inddrage økonomiske aspekter i livscyklusvurderingen. LCC involverer evaluering af omkostningerne i hele materiales livscyklus, inklusive omkostninger til produktion, brug, vedligeholdelse og bortskaffelse.

Alle disse aspekter af LCA bidrager til at skabe en mere helhedsorienteret forståelse af et materiale eller produkts samlede miljøpåvirkning og kan hjælpe med at identificere områder, hvor der kan foretages forbedringer for at reducerer den miljømæssige belastning.

Kom godt i gang

Book et 30 min GRATIS sparringsmøde med en arkitekt

Vi tror på det handler om at komme godt fra start. Derfor giver vi dig et gratis 30 min sparringsmøde, hvor vi gennemgår jeres projekt og anbefaler hvordan I bedst kommer videre. Du får rådgivning om dine udfordringer, prisvurdering mv., skræddersyet forslag på et byggeforløb og et tilpasset tilbud på netop dine behov.

Læs også..

Lignende artikler

Bliv opdateret

Følg med og bliv inspireret på vores sociale medier