Udbudsprojekt

Her kommer en lækker custom overskrift
Kontakt osPriseksempler

Hvad er et udbudsprojekt?

Hvad indeholder et udbudsprojekt?

Udbudsprojektet består af hovedtegninger, oversigtstegninger, bygningsdelsteg- ninger og detailtegninger samt beskrivelser, der redegør for krav til materialer og udførelse.

Udbudsprojektet skal blandt andet indeholde:
• Udbudsbrev
• Betingelser for udbud og evaluering
• Oplæg til entrepriseaftale og byggesagsbeskrivelse og generelle udbudsdokumenter
• Arbejdsbeskrivelser, tegninger og tilbudslister som grundlag for udbud
• Fastlæggelse af omfanget af entreprenørens deltagelse i projektgennemgangsmøder
• Specifikation af omfanget af eventuelt projektering, der udføres af rådgiveren efter kontrahering.
• Krav til omfanget af entreprenørens eventuelle projektering og dokumentationen heraf.